120/250
0:00:00
Posunová cesta je úsek koleje v dopravně s kolejovým rozvětvením:
určený pro danou jízdu posunového dílu.
určený pro danou jízdu vlaku.
od čela posunového dílu až k místu, které stanoví zaměstnanec řídící posun.